Công trình đang thực hiện

Dự án Grand World Phú Quốc

Dự án Grand World Phú Quốc được công ty TNHH SÁNG SANG tiến hành thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đây là dự án cho Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, nhà..

Nhà Văn phòng TBS Holding mở rộng

Dự án Nhà Văn phòng TBS Holding mở rộng, được Công ty TNHH SÁNG SANG tiến hành thi công theo dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 90 ngày. Dự án này do Công ty..

Thay đổi vách ngăn văn phòng làm việc T-BAR tây nhà xưởng dệt nhuộm 1B

Dự án Thay đổi vách ngăn văn phòng làm việc T-BAR tây nhà xưởng dệt nhuộm 1B Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) được Công ty TNHH SÁNG SANG thực hiện..

Công trình xây dựng hệ thống RO

Dự án Công trình xây dựng hệ thống RO là dự án được Công ty TNHH SÁNG SANG tiến hành thi công trong năm 2019, do Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm chủ..

Trang trí ngoại tường tòa nhà hành chính của Công ty TNHH COCREATION GRASS CORPORATION VIỆT NAM

Trang trí ngoại tường tòa nhà hành chính của công ty TNHH COCREATION GRASS CORPORATION VIỆT NAM là dự án được Công ty TNHH SÁNG SANG tiến hành thi công trong năm 2019,..

Công trình đang thực hiện

Công trình đang thực hiện

Công trình đang thực hiện

Công trình đang thực hiện

Công trình đang thực hiện